Welkom in de Zuiderkerk!

Bijzondere kerkdiensten

Ambtsdragers zijn mensen die een ambt bekleden. Termen en uitdrukkingen die met het wereldlijke of kerkelijk ambt te maken hebben, maken wel duidelijk dat het niet zomaar een baantje is. Zo kan het ambt neergelegd worden of kan iemand uit het ambt ontheven worden. Maar daarmee verdwijnt het ambt zelf niet. Dan is het ambt vacant. Een ambt vraagt om mensen die het bekleden of dragen willen, een ambts-drager dus. Zo iemand vervult dan het ambt, hij of zij maakt er werk van, vaak voor een bepaalde tijd. Naar een ambt solliciteer je niet, maar je wordt ervoor gevraagd, ertoe geroepen en je wordt niet aangesteld maar bevestigd in het ambt.

 

Tijdens de “stille week”, dit is de week voor Pasen, komt de gemeente bij elkaar om in stilte het gebeuren rondom Pasen te herdenken (zie ook "christelijke feestdagen"). Op maandag, dinsdag en woensdag worden de herdenkingen voorafgegaan door een sobere maaltijd.

 Elk jaar vindt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gedachtenisdienst plaats. Familie van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden ontvangen een uitnodiging voor deze viering. In de dienst wordt voor elke overledenen een kaars aangestoken. Ook zal er voor ieder overleden gemeentelid een steentje zijn, waarop de naam, geboorte en datum van overlijden staan. Een koor of cantorij verlenen medewerking aan deze bijzondere viering.  De uitnodigingsbrieven worden door de predikanten opgesteld. Ongeveer twee weken voor de viering worden de uitnodigingen verstuurd.

Uit geloofsovertuiging worden kinderen in protestantse kerken gedoopt. Om aan deze belangrijke gebeurtenis voldoende aandacht te schenken zijn er speciale doopzondagen. De ouders hebben vooraf een “doop gesprek” met de predikant waarin de hele dienst kan worden voorbereid inclusief de deelname van de ouders daarin.
Tijdens de doopplechtigheid sprenkelt de predikant water op het voorhoofd van de dopeling als een teken van reinheid en symboliseert dat hij wordt opgenomen in het verbond dat God met gelovige mensen sluit.
Daarna ontvangen de ouders voor de dopeling een doopkaars, die ontstoken wordt aan de paaskaars, die ontstoken is op paaszondag als teken van de opstanding van Christus en als een licht schijnt in een duistere wereld.
Daarna wordt de doopkaart aan de ouders uitgereikt waarmee wordt weergegeven dat de dopeling is opgenomen in de kerkelijke registratie.

Na het kerkelijk “zomerreces” wordt het begin van het kerkelijk seizoen ingeluid door een “startzondag”. In de dienst staat een bepaalt thema centraal dat het gehele jaar bij de kerkelijke activiteiten een rol speelt. Het thema wisselt van jaar tot jaar.

In samenwerking met de basis school, wordt een aantal malen per jaar, een kerk- school- gezinsdienst gehouden. Doordat de leerkrachten en leerlingen mede invulling geven aan de dienst, kan de relatie tussen kerk en school worden bevorderd. Ook de ouders, opvoeders en begeleiders worden tijdens deze dienst verwelkomt en het totaal draagt bij tot een harmonieuze samenwerking.

 

Template by JoomlaShine