Welkom in de Zuiderkerk!

Wekelijkse kerkdiensten

In de Zuiderkerk wordt gebruik gemaakt van het (nieuwe) Liedboek. Dit is de opvolger voor het Liedboek voor de kerken uit 1973.

liedboek logo

Het Liedboek is in de eerste plaats een gebruiksboek voor de zondagse eredienst. Daarnaast zijn er nog andere verbanden waarin het Liedboek kan functioneren. Zo is het bedoeld voor vier 'leefkringen':

  • eredienst op zon- en feestdagen;
  • overige gemeentevieringen en vieringen in kleinere kring, in het bijzonder de getijden;
  • pastoraat;
  • meditatie.

Hier vindt u meer informatie over het Liedboek.

Een werkgroep eredienst zorgt voor de invulling van de muzikale medewerking in een aantal kerkdiensten. Voor meer informatie klik hier.

Iemand die in de voorgaande week is overleden wordt in kerkdienst herdacht. Ook kan er een foto op de gedenktafel worden geplaatst met daarop een condoleantieregister dat door gemeenteleden kan worden getekend. Het biedt de familie troost voor de verwerking van het verlies.

Na afloop van een kerkdienst is er gelegenheid om op informele wijze met elkaar samen te zijn en onder het genot van een kopje koffie of thee de gebeurtenissen van de afgelopen dagen/weken met elkaar te bepraten of met elkaar kennis te maken.

Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst. Aan de hand van een gedeelte uit de bijbel wordt uitleg gegeven wat de betekenis kan zijn voor de tijd van nu. In een kerkdienst zijn aanwezig: een predikant, twee ouderlingen en twee diakenen. Een kerkdienst staat onder leiding van één ouderling: de “dienstdoende ouderling”. 

In de kerkzaal worden de aanwezigen door een diaken welkom geheten, eventuele belangrijke mededelingen gedaan en namens de kerkenraad iedereen een gezegende dienst toegewenst. De te behandelen Bijbelgedeeltes wordt door een gemeentelid voorgelezen de z.g.n. lector. Voor het begeleiden van de samenzang wordt gebruik gemaakt van het orgel. Tijdens de dienst kan de liturgie en de bijbel lezing worden gevolgd m.b.v. een beamerpresentatie. Voor het verlevendigen van de kerkdiensten en de betrokkenheid van de gemeenteleden te bevorderen wordt in bepaalde diensten medewerking verleend door een zang-/muziekgroep.

Meer informatie:

Voor het downloaden van een liturgie klik hier

Template by JoomlaShine