Een kerkgemeenschap is een soort familie waarin je mag ervaren dat je er niet alleen voor staat. Je zorgt voor elkaar, leeft met elkaar mee en bidt voor elkaar. Pastoraat komt van pastor (herder). De goede herder van de kerkgemeenschap is natuurlijk Jezus Christus zelf. In zijn naam zorgen we voor elkaar (pastoraat). Bij wie kunt u terecht?

  • Bij uw contactpersoon. U bent ingedeeld bij een van de 60 contactpersonen die de 'eerstelijns' pastorale zorg verlenen. Zij komen een paar keer bij u langs om kerkelijke post af te geven of te overhandigen,
  • Bij onze predikant, ds. Peter Smilde, hij verzorgt de 'tweedelijns' pastorale zorg. U kunt bij hem terecht als u dieper wilt doorpraten over vragen rondom geloof en kerk, of als er sprake is van ernstige ziekte of overlijden, bij geboorte en doop, etc.,
  • Bij onze kerkelijk werker, mevr. Tineke Bosma.

De ouderlingen en contactpersonen zijn voor de ‘eerstelijns’ zorg.

Het pastoraat in de Zuiderkerk krijgt veel aandacht. Er is een heel leger aan contactpersonen die onder leiding van coördinatoren hun 'schaapjes' bezoeken en zo ook de voelhoorns van de gemeente zijn. Zij doen de eerstelijns pastorale zorg. Misschien wat voor u om dit leger te versterken!
Zoals gebruikelijk bij predikanten en kerkelijk werkers zijn Tineke en ds. Smilde aangesteld voor de tweedelijns pastorale zorg. Is er bijvoorbeeld sprake van (ernstige) ziekte, overlijden, huwelijk, doop, vragen over een eventuele uitvaart, kwetsbaarheid vanwege hoge ouderdom, vragen rondom geloof en kerk, dan worden wij erbij gehaald, of één van de ouderlingen. Neem gerust contact op. Daarnaast bezoekt ds. Smilde de kerkenraadsleden.
Het is dus helaas niet meer vanzelfsprekend dat de dominee iedereen automatisch keer bezoekt. Daarvoor is de Zuiderkerk (en de pgd) te grootschalig georganiseerd.

Om toch kennis te kunnen maken met elkaar - en daar zie ik (Peter Smilde) naar uit - zullen alle gemeenteleden - u of jij dus ook - de komende twaalf maanden een uitnodiging ontvangen om in groepjes van tien bij mij op visite te komen. De coördinatoren van de zes secties zijn bereid dit te organiseren.

De contactgegevens voor de leden van de Pastorale raad vindt u hier.