De leiding over de wijkgemeente berust bij de wijkkerkenraad. De Kerkenraad vergadert eens per zes weken.


De vertegenwoordigers seniorenpastoraat en sectiecoördinatoren wonen drie keer per jaar de vergadering bij, nl. september, januari en juni.

Drie afgevaardigden van de kerkenraad zitten in de Algemene Kerkenraad van geheel Drachten.