We gingen op weg naar Pasen.

 

1.   Thema:  Jezus gaat naar Jeruzalem
De schriftlezingen voor de eerste zondag zijn Psalm 118: 24-29 en Mattheüs 21:1-9
Deze eerste zondag staat de intocht in Jeruzalem centraal uit Mattheüs.
Jezus gaat rijdend op een ezel naar Jeruzalem.
Matheüs haalt teksten uit het oude testament aan om ons zo te laten zien dat de schrift in vervulling gaat.
1 ste lijdens zondag
Op schildersezels  ziet u het oude en nieuwe Testament verbonden met een paars doek.
Op de tafel ook het kruis als teken van wat Jezus voor ons gedaan heeft.

2.  Thema: In de Tempel
De schriftlezingen voor de tweede lijdenszondag zijn Jeremia 7: 1-11 en
Mattheüs 21: 10-17
2 de  lijdens zondag
De tempel en het tempelplein is een plaats van ontmoeting, gebed, van aandacht voor elkaar.
Geen plaats van drukke handel.

3.  Thema: Het is niet van jou
Schriftlezing deze derde lijdenszondag is Mattheüs 21: 33-46.
De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen.
3 de lijdens zondag
Een oude dode druivenstronk waar nieuw leven op groeit.
Door Gods trouw gebeuren er wonderlijke dingen.
Klimop staat symbool voor Gods trouw.

4.  Thema: Groot denken
Schriftlezing: Mattheüs 22: 41-46
Op de vierde lijdenszondag is de kleur roze.
Het licht van Pasen komt dichterbij.
4de lijdens zondag
Het verlichte kruis als symbool van Jezus.
De verticale lijn staat voor Zoon van God,
De horizontale lijn staat voor zoon van mensen.

5. Thema: Ik blijf bij jou
Schriftlezingen: Zacharia 13: 1-9 Mattheüs 26: 31-35
5de lijdes zondag
Voor de haan driemaal kraait...

6. Jezus bidt
Schriftlezingen: Jesaja 51:12 - 52:3 en Mattheüs 26: 36-46
De 3 Tulpen in de schikking staan symbool voor de drie dicipelen die door Jezus gevraagd worden met Hem te waken.
6de lijdens zondag
De tulp het symbool voor gebed. Jezus bidt: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan.’ Vandaar de beker.

7. Het gesloten graf op Stille Zaterdag
7  Stille Zaterdag
Tijdens de dienst is de steen ervoor weggerold.

8. Het Licht komt ons tegemoet
Paas feest 2014
We mogen Paasfeest vieren.