Een actieve groep jonge gemeenteleden zorgen voor een grote betrokkenheid van kinderen en tieners in de kerkdiensten van de wijkgemeente Zuid. Hiervoor worden diverse activiteiten ontplooid waardoor de levendigheid van de gemeente toeneemt en het heeft als resultaat dat steeds meer kinderen en tieners zichtbaar zijn in de samenkomsten.

Activiteiten zijn:

Kerk- school- en gezinsdienst:
Grote belangstelling is er voor de Kerk – School en Gezinsdiensten. In samenwerking met een school wordt de dienst voorbereid en ook ouders kunnen hierin een rol spelen.

Participatie bij speciale kerkdiensten:
Bij de bevestiging van ambtsdragers zorgen de kinderen/tieners voor een aandenken, dat met een felicitatie aan de betrokkenen wordt overhandigd. Ook op andere feestdagen spelen kinderen en tieners een belangrijke rol.