Na verloop van jaren werd het wenselijk geacht om naast het woord (Zending) ook financieel (Diaconaat) en kennis (Ontwikkelingssamenwerking) de “Zendingsopdracht”  te ondersteunen. In protestantse wijkgemeenten zijn ZWO werkgroepen actief die landelijk verenigd opereren onder de naam “Kerk in Aktie”.


De werkgroep ZWO van de wijkgemeente Zuid kunt u bereiken via Tett Vaatstra - coördinator ZWO Drachten.