Kerk in Actie is een samenwerkingverband van ZWO groepen en probeert sinds 2006 de betrokkenheid van de protestantse kerken te vergroten door de mensen inhoudelijk en actief bij het werk van ZWO te betrekken.

Iedere gemeente of meerdere gemeentes/classis kan zich voor een aantal jaren verbinden met een project/land waarmee Kerk in actie contact heeft. Dit houdt ook in dat financieel zorg wordt gedragen voor één/de project(en). Bij elke nieuwe interactie tekent elke gemeente hiervoor een intentieverklaring. Interactie houdt ook in dat er over en weer van elkaars doen en laten/problemen/zorgen op de hoogte wordt gehouden, dit kan door rapporten, verslagen van bezoekers en/of uitgezonden medewerkers en kunnen er over en weer bezoeken worden gebracht.