De groep "Liturgisch Bloemschikken" (zïe ook het menu "activiteiten") bereidt op weg naar Pasen elke zondag een schikking voor, gericht op de lijdenstijd. Hieronder vindt u een uitleg over de schikkingen van 2013.

 

2013 zesde lijdenszondag

Zesde lijdenszondag

Naar  aanleiding van de schriftlezing uit  Mattheüs 21:1-9

Gedragen op een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Niet met  geweld maar ook niet onopgemerkt. De hele stad werd door een beving bewogen. (Verbeeld door de scheur in het hart.) Met al zijn liefde brengt Jezus heel wat in beweging. (De palmtak verwijst naar palmpasen.)

 

 

 

Vijfde lijdenszondag
Een uitbeelding naar aanleiding van schriftlezing  2 Samuël 15: 1-12

Een kus kan verschillende betekenissen hebben. Een kus kan een teken van aanvaarding zijn, een hartelijke begroeting of een afscheidskus. In deze schriftlezing lijkt alles mooi en goed na de kus maar is dat ook zo? Door de gele kleur is de Amaryllis het symbool van verraad. Het lijkt een mooie gele bloem is het dat in werkelijkheid ook?

 

 

 

Vierde lijdenszondag
Aan het hof bij koning David rommelt het.

Zoon Absalom is boos op zijn broer Amnon en laat deze doden. Hierop wil Koning David niets meer met Absalom te maken hebben. Dit gaat zover dat David Absalom wil doden. Dan komt er een wijze vrouw bij David en houdt hem de spiegel voor. David beseft dat hij zich met Absalom moet verzoenen. Maar kan David Absalom ook vergeven? (Witte Tulpen staan symbool voor vergeven.)

In het verhaal van de KND wordt wel duidelijk wat er bedoeld word met datgene wat op de spiegel staat.

 

 

Derde lijdenszondag
Vandaag is de uitbeelding naar aanleiding van schriftlezing  2 Samuël 12 : 16 – 25

David is ondertussen koning. Hij mag de koningsmantel dragen. In het verhaal van vandaag pleegt David overspel. Batseba raakt zwanger.  Om zijn goede naam te redden laat David  Uria doden. Na de rouwtijd neemt David Batseba tot vrouw en lijkt alles keurig te zijn verlopen. Maar….  De Heer laat weten dat David niet goed bezig is geweest. De pas geboren baby zal spoedig sterven. Dan doet David de koningsmantel af en gaat op de knieën. Zeven dagen lang probeert hij God tot ander gedachten te brengen door te vasten en te bidden en op de grond te slapen. (De paarse tulpen staan voor gebed) Hij toont berouw. De baby sterft maar er is een nieuw begin. David staat op. (Dit is uitgebeeld met de kronkelwilg ) Hij troost Batseba en zij krijgen opnieuw een zoon.

 

 

 

Tweede Lijdenszondag

De uitbeelding is naar aanleiding van schriftlezing 1 Samuël 24. Het verhaal waarin Saul achter David aanzit om die te doden. Saul is uitgebeeld met de zwarte bol (kwade geest) en de rode mantel (dit is de koningsmantel). Saul is de gezalfde van de Heer. David wil deze gezalfde koning niet doden maar heeft ondanks alles respect voor hem. Dit is uitgebeeld met de lieveheersbeestjes.

 


 

Eerste Lijdenszondag

Een schikking naar aanleiding van Samuël 1 hoofdstuk 16

Het verhaal waarin God, Samuël eigenlijk tot de orde roept met de woorden: Hoelang blijf je nog treuren over Saul? Blijf niet langer zitten waar je zit maar sta op en ga…. Dit is verbeeld in de oude dode stronk waar toch een stuk nieuw leven uit groeit. Samuel gaat op weg en zalft David en vanaf dat moment werkt de geest van de Heer in op David. Verbeeld in de witte bol. Van Saul was de geest van de Heer geweken en een boze geest joeg Saul angst aan. Dit is verbeeld in de zwarte bol. De witte bol staat iets hoger dan de zwarte bol wat wil zeggen dat het goede zal zegevieren.