Wie zijn wij:

We zijn momenteel met zes personen die de eredienst ondersteunen met een PowerPoint presentatie. Dit doen we om meer mogelijk te maken in de eredienst. Zo kan er ook eens uit een “vreemde” liedbundel worden gezongen. Ook zijn er mogelijkheden tot het laten zien van dia’s of films. Veel gemeente leden vinden het op deze manier ook mooier om te zingen.


Wat is mogelijk:

Het belangrijkste is de liturgie van de eredienst. Ook kunnen korte mededelingen of boodschappen op de beamer vertoond worden die te maken hebben met wijk Zuid. Telefoonnummers, lange verhalen en dergelijke op de beamer vermelden heeft geen zin, maar weinig mensen hebben pen en papier mee naar de kerk. Daarvoor is Geandewei, de website of de Nieuwsbrief van Zuid.


Informatie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met beamercoördinator Trinus Postma.