Die opmerking kreeg ik eens van een nuchtere kerkrentmeester nadat mijn fiets was gestolen. Ik was hem vergeten op slot te zetten.... (maar heb hem later teruggevonden). Toch is ook op slot zetten niet altijd voldoende. Vooral elektrische fietsen worden regelmatig gestolen tijdens kerkdiensten, zelfs als ze op slot staan. Laat u niet tegenhouden naar de kerk te komen, maar zet uw fiets in de fietsenstalling rechts van de ingang (bij de Drift) van de kerk. Die wordt tijdens diensten afgesloten!