De protestantse wijkgemeente is verdeeld in zes wijken (secties) waarin contactpersonen werkzaam zijn. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het onderhouden van onderlinge contacten, het signaleren van behoeften, het tonen van belangstelling op momenten van speciale gebeurtenissen. Daar mee geeft zij inhoud aan de gemeentelijke doelstelling "luisteren".

DE EERSTE PLICHT VAN LIEFDE IS LUISTEREN.

De coördinatoren komen enkele malen per jaar bijeen om o.a. de gezamenlijke werkzaamheden te bespreken en eventueel initiatieven te ontwikkelen die, na goedkeuring van de kerkenraad, kunnen worden uitgevoerd. Bij elke samenkomst is een predikant aanwezig.

De belangrijkste werkzaamheden van een sectie coördinator is:

  • Leiding geven aan het sectie beraad;
  • Ondersteunen en motiveren van de contactpersonen;
  • Organiseren van de ontmoetingsavonden;
  • Organiseren van een avond voor nieuw ingekomenen;
  • Ontwerpen van een welkomstfolder;
  • Regelen en instrueren van kerkbalans;
  • Mede onderhouden van ledenregistratie.

Door deze veelzijdige activiteiten vervullen de coördinatoren een sleutelpositie binnen de geloofsgemeenschap.

Per sectie zijn er 15 a 20 contactpersonen.